ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล / 57- ก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 50) 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา (อ่าน 247) 20 ก.พ. 61
ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อ่าน 284) 22 ม.ค. 61
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (อ่าน 290) 04 ม.ค. 61
ร่างเอกสารประกวดราคา (อ่าน 303) 04 ม.ค. 61