ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล / 57- ก
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา (อ่าน 89) 20 ก.พ. 61
ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อ่าน 111) 22 ม.ค. 61
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (อ่าน 138) 04 ม.ค. 61
ร่างเอกสารประกวดราคา (อ่าน 131) 04 ม.ค. 61