ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
แก้ไขประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษEIS ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 99) 19 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ EIS ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 233) 04 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 97) 13 ก.พ. 62
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 257) 01 พ.ย. 61
แบบบันทึกเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 216) 01 พ.ย. 61
ตารางสอน 2/2561 (อ่าน 439) 24 ต.ค. 61
ตารางเรียน 2/2561 (อ่าน 700) 24 ต.ค. 61
ตัวอย่างปกข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค2561 (อ่าน 607) 17 ก.ค. 61
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียนปลาปากวิทยา (อ่าน 475) 17 ก.ค. 61
ตารางสอน 1/2561 (อ่าน 449) 15 พ.ค. 61
ตารางเรียน 1/2561 (อ่าน 1244) 15 พ.ค. 61
ตารางปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 วันที่ 10-13 พ.ค.2561 (อ่าน 425) 29 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปรับพื้นฐานวันที่ 10-13 พ.ค. 2561 (อ่าน 439) 29 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประจำตัวนักเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 832) 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม1และม.4ห้องเรียนEIS (อ่าน 415) 02 เม.ย. 61
ผลสอบนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 2561 (อ่าน 678) 02 เม.ย. 61